שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק קרית אתא – דרך דשנים 18, קרית אתא

מספר תחנה במנהל

2342

שם התחנה

קרית אתא

חברה

פז

מיקום

דרך דשנים 18, קרית אתא

שם היישוב

שם הרשות

קריית אתא

טלפון

04-8726860

פקס