שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק קניון קניאל – משה דיין 14 פ"ת

מספר תחנה במנהל

2021

שם התחנה

קניון קניאל

חברה

דלק

מיקום

משה דיין 14 פ"ת

שם היישוב

שם הרשות

פתח תקווה

טלפון

03-9212007

פקס