שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק קדמה – עיסוויה 1 ירושלים

מספר תחנה במנהל

2441

שם התחנה

קדמה

חברה

דור-אלון

מיקום

עיסוויה 1 ירושלים

שם היישוב

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-5400222

פקס