שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק קדימה – כביש 4 רעננה בית ליד אחרי צומת קדימה

מספר תחנה במנהל

1540

שם התחנה

קדימה

חברה

פז

מיקום

כביש 4 רעננה בית ליד אחרי צומת קדימה

שם היישוב

שם הרשות

שרונים

טלפון

09-8999002

פקס