שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק צפת – צומת ביריה, צפת ת"ד 1468 מיקוד 13113

מספר תחנה במנהל

2319

שם התחנה

צפת

חברה

סונול

מיקום

צומת ביריה, צפת ת"ד 1468 מיקוד 13113

שם היישוב

שם הרשות

צפת

טלפון

פקס