שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק צפת – ככר העצמאות, ליד תחנת אגד צפת

מספר תחנה במנהל

1631

שם התחנה

צפת

חברה

פז

מיקום

ככר העצמאות, ליד תחנת אגד צפת

שם היישוב

שם הרשות

צפת

טלפון

04-6999442

פקס