שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק צליל החורש (אחיהוד) – כביש 85 מול אזור תעשיה בר לב

מספר תחנה במנהל

2780

שם התחנה

צליל החורש (אחיהוד)

חברה

דלק

מיקום

כביש 85 מול אזור תעשיה בר לב

שם היישוב

שם הרשות

בקעת בית הכרם

טלפון

052-8871716

פקס