שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק צומת ברנר – כביש 40 צומת ברנר

מספר תחנה במנהל

2821

שם התחנה

צומת ברנר

חברה

פז

מיקום

כביש 40 צומת ברנר

שם היישוב

שם הרשות

גבעת ברנר

טלפון

פקס