שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק פרנס רחובות – דרך הים 12 רחובות

מספר תחנה במנהל

2024

שם התחנה

פרנס רחובות

חברה

דלק

מיקום

דרך הים 12 רחובות

שם היישוב

שם הרשות

רחובות

טלפון

08-9476846

פקס