שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק פרויד חיפה – רח' פלימן 2 צומת מת"מ קניון חיפה

מספר תחנה במנהל

2430

שם התחנה

פרויד חיפה

חברה

דור-אלון

מיקום

רח' פלימן 2 צומת מת"מ קניון חיפה

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

04-8550083

פקס