שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק פרג בדארנה – כביש 805, כפר עראבה

מספר תחנה במנהל

2096

שם התחנה

פרג בדארנה

חברה

אחר עצמאי

מיקום

כביש 805, כפר עראבה

שם היישוב

שם הרשות

עראבה

טלפון

04-6748158

פקס