שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק פקיעין – בכניסה לפקיעין

מספר תחנה במנהל

2249

שם התחנה

פקיעין

חברה

פז

מיקום

בכניסה לפקיעין

שם היישוב

שם הרשות

פקיעין

טלפון

04-9973702

פקס