שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק פז כפר מנדא – כפר מנדא

מספר תחנה במנהל

2667

שם התחנה

פז כפר מנדא

חברה

פז

מיקום

כפר מנדא

שם היישוב

שם הרשות

כפר מנדא

טלפון

04-6563788

פקס