שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק פז בר – דרך חברון לידמכתשים

מספר תחנה במנהל

1633

שם התחנה

פז בר

חברה

פז

מיקום

דרך חברון לידמכתשים

שם היישוב

באר שבע

שם הרשות

באר שבע

טלפון

08-6286774

פקס