שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק פארק בר לב – פארק בר לב צומת אחיהוד

מספר תחנה במנהל

2312

שם התחנה

פארק בר לב

חברה

סונול

מיקום

פארק בר לב צומת אחיהוד

שם היישוב

שם הרשות

מטה אשר

טלפון

פקס