שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עתלית – צומת מחנה המעפילים כביש 7110 עתלית

מספר תחנה במנהל

2310

שם התחנה

עתלית

חברה

סונול

מיקום

צומת מחנה המעפילים כביש 7110 עתלית

שם היישוב

שם הרשות

חוף הכרמל

טלפון

פקס