שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ערערה בנגב – ערערה

מספר תחנה במנהל

2957

שם התחנה

ערערה בנגב

חברה

יעד

מיקום

ערערה

שם היישוב

ערערה

שם הרשות

נגב מזרחי

טלפון

054-3136553

פקס