שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עקרון 2000 – רח' המל חסן השני

מספר תחנה במנהל

2752

שם התחנה

עקרון 2000

חברה

פז

מיקום

רח' המל חסן השני

שם היישוב

שם הרשות

קריית עקרון

טלפון

08-9451408

פקס