שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עפולה יוקלר – חטיבה 9 עפולה

מספר תחנה במנהל

1842

שם התחנה

עפולה יוקלר

חברה

דלק

מיקום

חטיבה 9 עפולה

שם היישוב

שם הרשות

עפולה

טלפון

04-6420892

פקס