שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עפולה – חנקין 3 עפולה מול קניון עמקים

מספר תחנה במנהל

2534

שם התחנה

עפולה

חברה

דור-אלון

מיקום

חנקין 3 עפולה מול קניון עמקים

שם היישוב

שם הרשות

עפולה

טלפון

04-6401317

פקס