שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עמיעוז – כביש 232 דרומה לצומת מגן

מספר תחנה במנהל

1619

שם התחנה

עמיעוז

חברה

פז

מיקום

כביש 232 דרומה לצומת מגן

שם היישוב

עמיעוז

שם הרשות

אשכול

טלפון

08-9960233 08-9982023

פקס