שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עלית ר"ג בע"מ – אבא הלל 11 רמת גן

מספר תחנה במנהל

912

שם התחנה

עלית ר"ג בע"מ

חברה

דור-אלון

מיקום

אבא הלל 11 רמת גן

שם היישוב

תל אביב

שם הרשות

רמת גן

טלפון

03-7511583

פקס