שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עלית – ז'בוטינסקי 4 רמת גן

מספר תחנה במנהל

1903

שם התחנה

עלית

חברה

דלק

מיקום

ז'בוטינסקי 4 רמת גן

שם היישוב

שם הרשות

רמת גן

טלפון

03-6135468

פקס