שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עכו- צפון – כביש ישן עכו נהריה

מספר תחנה במנהל

2062

שם התחנה

עכו- צפון

חברה

פז

מיקום

כביש ישן עכו נהריה

שם היישוב

שם הרשות

עכו

טלפון

04-9911150

פקס