שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עכו – הארבעה 22 פינת בן עמי ת"ד 87 מיקוד 24112 עכו

מספר תחנה במנהל

2308

שם התחנה

עכו

חברה

סונול

מיקום

הארבעה 22 פינת בן עמי ת"ד 87 מיקוד 24112 עכו

שם היישוב

שם הרשות

עכו

טלפון

04-9910027

פקס