שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עכו ארגמן – בכניסה לעכו מול מלון חוף התמרים

מספר תחנה במנהל

1841

שם התחנה

עכו ארגמן

חברה

דלק

מיקום

בכניסה לעכו מול מלון חוף התמרים

שם היישוב

שם הרשות

עכו

טלפון

04-9910422

פקס