שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עיר שלם – רח' הרצוג פינת גולומב,צומת פת ירושלים

מספר תחנה במנהל

1900

שם התחנה

עיר שלם

חברה

דלק

מיקום

רח' הרצוג פינת גולומב,צומת פת ירושלים

שם היישוב

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-6788066

פקס