שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עיר ימים נתניה – רח' בן גוריון נתניה

מספר תחנה במנהל

2811

שם התחנה

עיר ימים נתניה

חברה

דור-אלון

מיקום

רח' בן גוריון נתניה

שם היישוב

שם הרשות

נתניה

טלפון

פקס