שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עירון – כביש חדרה עפולה בצומת פרדס חנה

מספר תחנה במנהל

2306

שם התחנה

עירון

חברה

סונול

מיקום

כביש חדרה עפולה בצומת פרדס חנה

שם היישוב

שם הרשות

פרדס חנה כרכור

טלפון

פקס