שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עינב שירותים לוגיסטיקה – ישוב מעגלים

מספר תחנה במנהל

3007

שם התחנה

עינב שירותים לוגיסטיקה

חברה

אחר עצמאי

מיקום

ישוב מעגלים

שם היישוב

מעגלים

שם הרשות

שדות נגב

טלפון

08-9943086

פקס