שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עין שמר – צומת מנשה (כרכור) כביש 65

מספר תחנה במנהל

2531

שם התחנה

עין שמר

חברה

דור-אלון

מיקום

צומת מנשה (כרכור) כביש 65

שם היישוב

שם הרשות

מנשה

טלפון

04-6270249

פקס