שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עין כרמל – צומת עין כרמל

מספר תחנה במנהל

2530

שם התחנה

עין כרמל

חברה

דור-אלון

מיקום

צומת עין כרמל

שם היישוב

שם הרשות

חוף הכרמל

טלפון

04-9542001

פקס