שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עין יהב – דרך הערבה ליד עין יהב

מספר תחנה במנהל

1899

שם התחנה

עין יהב

חברה

דלק

מיקום

דרך הערבה ליד עין יהב

שם היישוב

שם הרשות

עין יהב

טלפון

08-6581281

פקס