שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עין המפרץ – מרכז מסחרי עין המפרץ סנטר

מספר תחנה במנהל

2976

שם התחנה

עין המפרץ

חברה

אחר עצמאי

מיקום

מרכז מסחרי עין המפרץ סנטר

שם היישוב

קיבוץ עין המפרץ

שם הרשות

מטה אשר

טלפון

04-9911296

פקס