שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עין אילה – צומת עופר כניסה למושב כרם מהר"ל

מספר תחנה במנהל

2529

שם התחנה

עין אילה

חברה

דור-אלון

מיקום

צומת עופר כניסה למושב כרם מהר"ל

שם היישוב

שם הרשות

חוף הכרמל

טלפון

04-9841010

פקס