שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עוקף יקנעם – כביש עוקף יקנעם ליד קיבוץ הזורע

מספר תחנה במנהל

2305

שם התחנה

עוקף יקנעם

חברה

סונול

מיקום

כביש עוקף יקנעם ליד קיבוץ הזורע

שם היישוב

שם הרשות

מגידו

טלפון

פקס