שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עוקף חדרה – כביש עוקף חדרה-עפולה

מספר תחנה במנהל

2756

שם התחנה

עוקף חדרה

חברה

דלק

מיקום

כביש עוקף חדרה-עפולה

שם היישוב

שם הרשות

חדרה

טלפון

04-6175000

פקס