שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק עוספיה – אבא חושי 106 עוספיה

מספר תחנה במנהל

2303

שם התחנה

עוספיה

חברה

סונול

מיקום

אבא חושי 106 עוספיה

שם היישוב

שם הרשות

עוספיא

טלפון

04-8390186

פקס