שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק סונול עמי נתניה – רח' האר"י נתניה

מספר תחנה במנהל

3003

שם התחנה

סונול עמי נתניה

חברה

סונול

מיקום

רח' האר"י נתניה

שם היישוב

נתניה

שם הרשות

נתניה

טלפון

09-8637808

פקס