שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק סונול ג'ת – יתד חכם – ג'ת, מרכז הכפר

מספר תחנה במנהל

2618

שם התחנה

סונול ג'ת - יתד חכם

חברה

רשת קרן אנרגיה

מיקום

ג'ת, מרכז הכפר

שם היישוב

שם הרשות

ג'ת

טלפון

פקס