שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק סונול גיסין פ"ת – רח' גיסין אבשלום 63

מספר תחנה במנהל

2833

שם התחנה

סונול גיסין פ"ת

חברה

סונול

מיקום

רח' גיסין אבשלום 63

שם היישוב

שם הרשות

פתח תקווה

טלפון

פקס