שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק סונול בית שמש – יגאל אלון 22 בית שמש

מספר תחנה במנהל

3009

שם התחנה

סונול בית שמש

חברה

סונול

מיקום

יגאל אלון 22 בית שמש

שם היישוב

בית שמש

שם הרשות

בית שמש

טלפון

פקס