שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק סונול א.ת. כרמיאל – החרושת 40 א.ת. כרמיאל

מספר תחנה במנהל

2661

שם התחנה

סונול א.ת. כרמיאל

חברה

סונול

מיקום

החרושת 40 א.ת. כרמיאל

שם היישוב

שם הרשות

כרמיאל

טלפון

04-9984739

פקס