שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק סגולת חיים – בן ציון גליס, א.ת. סגולה פ"ת

מספר תחנה במנהל

1536

שם התחנה

סגולת חיים

חברה

יעד

מיקום

בן ציון גליס, א.ת. סגולה פ"ת

שם היישוב

פתח תקווה

שם הרשות

פתח תקווה

טלפון

03-9221012

פקס