שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק סבע דלקים והשקעות – טירה המשולש כביש מוביל

מספר תחנה במנהל

2910

שם התחנה

סבע דלקים והשקעות

חברה

אחר עצמאי

מיקום

טירה המשולש כביש מוביל

שם היישוב

טירה משולש

שם הרשות

טירה

טלפון

050-5864296

פקס