שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק נתיבות – ירושלים 2 נתיבות

מספר תחנה במנהל

1840

שם התחנה

נתיבות

חברה

דלק

מיקום

ירושלים 2 נתיבות

שם היישוב

שם הרשות

נתיבות

טלפון

08-9931518

פקס