שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק נתב"ג – סמוך לכניסה הדרום מזרחית, נתב"ג

מספר תחנה במנהל

2966

שם התחנה

נתב"ג

חברה

דלק

מיקום

סמוך לכניסה הדרום מזרחית, נתב"ג

שם היישוב

לוד

שם הרשות

לוד

טלפון

054-4311442

פקס