שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק נספן – דרך חברון 64 באר שבע

מספר תחנה במנהל

2478

שם התחנה

נספן

חברה

דור-אלון

מיקום

דרך חברון 64 באר שבע

שם היישוב

שם הרשות

באר שבע

טלפון

08-6277053

פקס