שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ניר אליהו – כביש 55 בין צומת ימין לצומת אייל

מספר תחנה במנהל

2525

שם התחנה

ניר אליהו

חברה

דור-אלון

מיקום

כביש 55 בין צומת ימין לצומת אייל

שם היישוב

שם הרשות

דרום השרון

טלפון

09-7991535

פקס