שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ניצני עוז דלק שרון – כביש 57 בכניסה לקלאנסווה

מספר תחנה במנהל

2786

שם התחנה

ניצני עוז דלק שרון

חברה

דלק

מיקום

כביש 57 בכניסה לקלאנסווה

שם היישוב

שם הרשות

קלאנסווה

טלפון

052-6931945

פקס